Skip to main content
Proplasticpartner Oy

Joustavaa ja innovatiivista muovituotteiden valmistusta

Proplasticpartner Oy

Pro

Innovatiivista ja uranuurtavaa erikoismuovien valmistusta ja muovimateriaalien yhteenliittämistä yli 30 vuoden kokemuksella.

Plastic

Ruiskuvalumenetelmällä valmistetut mittatarkat kestomuovituotteemme on noteerattu myös kansainvälisesti.

Partner

Tarjoamme pitkäaikaista kumppanuutta, joka rakentuu molemminpuolisesta luottamuksesta ja yhteistyöstä.

Plastic Knowhow

Joustavaa ja innovatiivista muovituotteiden valmistusta. Varmista yrityksesi kansainvälinen kilpailukyky kestävillä, ruiskupuristetuilla muoviosilla.
Pientoimituserät nopeasti ja kustannustehokkaasti.


Palveleva kumppani

Palvelemme joustavasti muovituotteiden koko valmistusketjussa. Toimimme moderneissa tuotantotiloissa hyvien yhteyksien varrella Iitin Kausalassa.

Kestomuovituotteet

Valmistamme laadukkaita kestomuovituotteita eri teollisuuden aloille kustannustehokkaasti ja kilpalukykyisin hinnoin. Olemme erikoistuneet pieniin ja nopeasti valmistettaviin sarjoihin.

Innovaatiot

Kykymme luoda uusia tuotteita ja innovaatioita on yksi menestyksemme kulmakivistä. Suunnittelussa hyödynnämme ammattitason 3D-tulostinta, 3D-skanneria ja 3D-mallinnusohjelmaa.

Kokoonpano ja pakkaus

Valmistuksen lisäksi kasaamme, pussitamme, tarvittaessa myös painatamme ja personoimme pakkaukset asiakkaiden logoilla. Lisäämme pakkauksiin viivakoodit, jolloin niiden käsittely on nopeaa ja selkeää.

Innovatiivista suunnittelua
Kokoonpano ja pakkauslinjat
Palveleva kumppani
Kestomuovituotteet

Tuotannon energiatehokkuuden parantaminen

Proplasticpartner Oy on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa ruiskupuristustehtaan jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuutta. Hankkeeseen on myönnetty Hämeen ELY-keskuksen kautta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston EU-tukea.

Suunniteltu aikataulu: 2023-01-01 - 2023-06-01

Projektin kohteena on Proplasticpartner Oy:n omistama kiinteistö Iitissä (Niinimäentie 13, 47400 Kausala) ja tavoitteena muoviosien ruiskupuristustehtaan jäähdytysjärjestelmän uusiminen energiatehokkaammaksi.

Hankkeen tuloksena jäähdytysjärjestelmän sähköenergian kulutus pienenee n. 44–70 MWh vuodessa.

Tuki on myönnetty vuoden 2022 talousarvion myöntämisvaltuuskiintiöstä momentilta 30.10.64. EU:n osuus myönnetystä tuesta on 30 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista eli 24 300 euroa.

Asiakastiedon Kasvusertifikaatin saanut yritys pystyy todistetusti kannattavaan kasvuun. Sertifikaatti on tunnustus siitä, että yritys on vakavarainen ja merkittävä tekijä markkinoilla.

Asiakastiedon kasvusertifikaatti on vahvistus siitä, että olemme tehneet hyvää työtä. Sertifikaatissa hyödynnetään yhteisiä kriteerejä Pohjoismaissa toimiville yrityksille ja mitataan yrityksen kannattavaa kasvua. Kasvusertifikaatti kertoo yrityksemme kuuluvan harvalukuiseen kasvuyritysten joukkoon, sillä vain noin 10 % yrityksistä täyttää sertifikaatin myöntämisen kriteerit. Kasvusertifikaattia myönnettäessä mitataan esimerkiksi seuraavia tietoja yrityksestä: Yrityksen ikä, riskiluokka, omavaraisuusaste, kannattavuus, liikevaihdon määrä kahtena edellisenä tilikautena ja liikevaihdon kasvu.

Plastic konwhow logo

Kestävä hevosenkenkä kilpakäyttöön

ProHoof on kehittämämme kevyt, kestävä ja elastinen hevosenkenkä, jonka käänteentekevä materiaaliseos soveltuu ravihevosille kilpakäyttöön.

Välitämme ympäristöstä

Panostamme ympäristöä vähemmän kuormittaviin ratkaisuihin niin raaka-aineiden valinnassa kuin yrityksemme toiminnassa.

Kestomuovista valmistetut osat kuormittavat ympäristöä huomattavasti vähemmän kuin vastaavissa kohdissa aiemmin käytetyt metalliosat. Rouhimme tuotannossa syntyvää hukkamateriaalia, jota käytämme uudelleen tuotteiden raaka-aineena. Iitin Kausalassa sijaitsevat uudenaikaiset tuotantotilamme lämpenevät koneiden hukkalämmöllä ja kierrätys on osa yrityksemme arkea, sillä kierrätämme kaiken, mikä on mahdollista.